Regény:
Sehrezád apokrif meséje, a BIÖP internetes portálján, regény [2005]
Sehrezád: Apokrif mesék [újraírt változat], Ráció, 2006. 
 
Széppróza:

Testszöveg [kéziratban meglévő szöveg részletei] 2000, 2001. június, 38-40.
Életünk, 2002/5, 399-400.
Életünk, 2003/2, 109-114.
Életünk, 2003/5, 422-425.


2000, 2003. június, 51-54.

Sehrezád apokrif meséje, 2000, 2004. szeptember, 35- 44.

Szegény Pöti, 2000, 2006. január, 51-55.
Ezen egy éjszaka [fiktív levél], Kistangó [internetes portál], 2006. május

Lányka és a Csónakos, Életünk, 2007/4, 4-6, Uez = Az Év Novellái 2008, vál. BÍRÓ Gergely, Magyar Napló, 2008, 226-227.
 
Látni a tengert, 2000, 2007. augusztus, 71-73. 

 
Werthelm Rozália, Pannon Tükör, 2007/5, 31-33.

Senki Könyve, Élet és Irodalom, 2007. december 14., 19. 
 
 
Betham tornya, Életünk, 2008/5, 55-58.


Mi újság Brenner Jóska?, 2000, 2008. november, 34-38.


Versek:
[Lapozz a tizedikről...], Lisszabon, Jelenkor, 1998., 1315-1316.
 
Foglalt ház, Az irodalomtudomány provokációja, Jelenkor, 1999. június, 613-615
 
Terrorista, Ennyi, Jelenkor, 2000. május, 485-486.

Gyűjtemény, Ahogy ott, Hat, Élet és Irodalom, 2000. június 23., 27.

Gazdátlan hagyaték, Élet és Irodalom, 2000. november 17., 23. 

Szabadság tér, Budapest; [Látszólag minden a helyén volt...], Alföld, 2001. január, 28-31.
 
Másik Penelophé, Jelenkor, 2001. január , 59-60.

Lakatlan költemény, Új Wathay, Túl, Élet és Irodalom, 2001. ápr. 13., 21.

Októberi változat, Lehetőség, Táj, Életünk, 2001/5, 4004-4006.
 
Jelenlét, Jelenkor, 2001. december, 1248.

párvers, Árgus, 2005/4., 19-20.


mert, különben, vissszafogottan, azután, válságstáb, felejtés, Élet és Irodalom, 2005.április 1., 21. 

vonatozni, ott, Élet és Irodalom, 2005. dec.16., 16.

Hűség, Tükör által, Élet és Irodalom, 2006.október 6., 18.

Töredék, Árgus, 2006/8, 53-55.

Rajzolni, megint nyugat, 2007. október, 34.

Nyitott ajtók, Nyitott ajtók, 2007. nyár

Agape, Élet és Irodalom, 2008. április 16., 22.
 
Vigasztalan, Árgus, [2008/2], 245.
 
Angyalok városa, Elrobogó napok, Életünk, 209/10., 57-58.
 
Hol vesztettük el?, Kifogyhatatlan, Kora reggeli áhítat, Éjszaka, nappal, 2000, 2009. október, 19-21.

Lírai jegyzetek, Élet és Irodalom, 2010. január 29.,14.
 
Másnap, Legalábbis, A tragikus költészetről, Mozdulatlanul, Amiről szó lehet, Ez jellemzi, Élet és Irodalom, 2012. február 3., 17.
 
Ahogy most, Valahogy máshogy, Miként kellene?, Amint, 2000, 2012. július-augusztus, 85-87.

 
 
MÁS -

Szerkesztőként:

TÓTH Wanda: Tükrötök vagyunk mind, szerk., vál., szöveget gond. VARGA Virág, Hanga- Él, 2002.

Esszé-próza-költészet: Írások Fábián László műveiről, szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán, Ráció, 2008.

Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20.század első felének női irodalmából, szerk. Varga Virág, Zsávolya Zoltán, Budapest, Ráció, 2009.[végén]

A sokszerzős tanulmánykötetről szóló kritikák:

Szabados Judit, Tanulmánykötet a múlt századi nőirodalomról, Napló Online, október 19.

Novics János: Nőszöveg - A Nő, tükör, írás című kötet bemutatója a Dubniczay-palotában, VeszpémPresszó, 2009, október 19.

Tükröm, tükröm, Vas Népe hu. 2009. október 26.

Zalai Márton: Az elveszett kószálónők felbukkannak Könyvbemutató. Különbeke

Rontó Róbert, Nem csak nem. Varga Virág -Zsávolya Zoltán (szerk.) Nő, tükör, írás- Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. antropos. hu, 2009. november 20.

Gönye László: Nőkötet-recenzió. Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. (női reKON I) Szerkesztette: Varga Virág és Zsávolya Zoltán Ráció Kiadó, 2009, spanyolnatha. hu 2009/tél

Kucsák István, Nő, tükör, írás. Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról Ráció, Budapest, 2009., litera. hu, 2010. február 19.

Pongrácz Balázs, Női literátorok feltámadása - Beszélgetés Varga Virág és Zsávolya Zoltán irodalmárokkal Irodalmi Jelen, 2009 december 1.

Zurzsán Anita: Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról, Szépirodalmi Figyelő, 2009/6., 79-80.

Hörcher Eszter: A női szerzők újraolvasásának feltérképezéséhez, Életünk 2010/4., 91-96.

Ughy Szabina, Nők a tükörben, Magyar Napló 2010/május, 65-66.

T.E. [Tóth Erzsébet], Női tükörben, Nagyítás, 2010. augusztus 25., 13.

Gajdó Ágnes, Keresd a nőt! Élet és Irodalom, 2010. szeptember 24., 20.

Olvasói levelek Gajdó Ágnes Ésbeli recenziójának apropóján:

Kádár Judit, A felelősség nulla foka, 2010. november 5., 2.

Varga Virág, A lehetősség nulla foka, 2010. november 26., 2.

Kádár Judit, Tisztelt Szerkesztőség!, Élet és Irodalom, 2010.december 3., 2. *

* Varga Virág, Az irodalomtudomány nulla foka. Észrevételek Kádár Judit leveleire:
1. Kádár Judit másfél éve nem készítette el el a lektori jelentését, ami a tudományosság kritériuma (lett volna).
2. Ha megtaláltam volna véleményét írott formában nem jeleztem volna vissza az ÉS szerkesztőinek is, akik viszont állítólag tőlem tudták csak meg a lektor személyét.
3. Utolsó olvasói levelében szó sem esik Kollarits Krisztináról, annak írásmódjáról, hanem a Ráció Kiadóról, Varga Virágról, akinek írását "becsületemet sértő"-nek sértőnek bélyegezte, ez pedig elárulja valódi szándékát, vagyis, hogy az ÉS oldalain mindenkivel egyszerre akart "leszámolni". Mindenkit hibásnak állított be (saját magán kívül), csak azért mert másfél év óta nem tudja, hogy mi a tudományosság kritériuma.

Sallai Zoltán, "(Újra)alkotni". Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról), Műhely, 2010/ 5, 75-77.

Soltész Márton, L'écriture féminine, Napút 2010/9, 102-104.

Sulyok Bernadett, Világra vetett női tekintet, Pannon Tükör 2011/2, 44-47.

Payer Imre, Értelmezések a 20. század első felének női irodalmából (Szerkesztette: Varga Virág és Zsávolya Zoltán), Kritika 2011.szeptember- október, 39., Uez, Népszabadság Online, 2011. október 31.

Ágnes Vashegyi Macdonald, Varga, Virág and Zsávolya, Zoltán. eds.: "Nő, tükör, írás: Értelmezések a 20. század elős felének női irodalmáról' [Woman, Mirror, Writing: Interpretations of Early 20th Centrury Woman's Literature], E-Journal of the American Educators Associacion, Volume 4 (2011)

Varnagyi Márta, A női irodalom és a feminista irodalomkritika Magyarországon, TNTeF 2011/1, 26-27.

Tanulmányok, kritikák:

Én, Rembrandt meg Isten [Bródy Sándor: Rembrandt-ciklusáról], Életünk, 1997/5-6, XX-XXIV.

A "gyűrű akarata" Ady Endre A Sion-hegy alatt című versében, Életünk, 1998/11- 12, XVII- XXVII.
 
„Midőn ezt írtam"- Mit és mikor? [Előszó – értelmezések], Életünk, 2001/2, 173-192.
 
Nőkérdés a múlt század elején, Vita a Virágfakadásban, 1905-ben, Életünk, 2002/3

"Csakugyan nő ez a férfi?" [Tóth Wanda Hiába című novellájáról], Életünk, 2001, 510- 517.
 
Kaffka Margit publicisztikája I., Életünk, 2004/ 7-8, 713-722.
 
Kaffka Margit publicisztikája II, Életünk, 2004/10, 881-887.

A paródia poétikája [Király Levente: így irtok én], Árgus, 2005/3, 78-79.

"Samantha fogsz?", [szerzői cím: Számadás; Csernus Imre: Bevállalom!], Árgus, 2005/7-8, 118-119.
 
Nőirodalom akkor és most. Nőírók/írónők a XX. század elején és jelenkorunkban, Kalligram. 2006. január febrár, 161- 163.  
 
Nőként [férfiként]írni [Fábián László „maradék Édene” című kötetéről], Kalligram, 2005 július -augusztus, 157-160., Uez = Esszé-próza – költészet: Írások Fábián László műveiről, Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán, Ráció, 2008., 146-150.
Kaffka Margit mint pedagógus, 2006., BDF- konferencia-kiadványa

Fábián László,...gyanánt: Regény Könyves Kálmánról, Szépirodalmi Figyelő, 2007/2, 22-24., Uez = Esszé-próza – költészet: Írások Fábián László műveiről, Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán, Ráció, 2008., 167-169.

Magyar írók az Adrián, Szépirodalmi Figyelő, 2007/6, 40-42  
 
Költői népszínművészet (Zsávolya Zoltán: Noszthy Fuji. Színdarab hat felvonásban, Mikszáth Kálmán támogatásával. Napkút Kiadó,Budapest, 2008. 375 oldal), Pannon Tükör 2008/6., 67-69.  
 
Sütő Csaba András: disintegration (Orpheusz Kiadó, Budapest, 2008. 68.), Szépirodalmi Figyelő 2009/1., 76-77.

Erdély, nő, történelem. Gulácsy Irén: Fekete vőlegények = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének nő irodalmáról, szerk. VARGA Virág - ZSÁVOLYA Zoltán, Ráció, Budapest, 2009, 299-308

Az Árva Mariska napjai, Szépirodalmi Figyelő, 2009/5., 74-76.

A nőiség, nyelv és a kulturális identitás összefüggései Tormay Cécile: Emberek a kövek között című regényében, Életünk, 2010/10., 66-70

A "társadalmi nem" egy múlt századi női sikerkönyvben, Tormay Cécile: A régi ház, ELTE, Doktoriskolai publikációk

Hamupipőkéből (irodalmi) anya lesz. Gulácsy Irén írónővé válásának kezdetei, Életünk 2011/8., 80-85.

Előszó. Írónők, költőnők a 20. század elején, NemCsakNem 2011/1.

A (hős)nőiség megkonstruálása. Jegyzetek Tormay Cécile Bujdosó könyvéhez, NemCsaknem 2011/1.

Bezárt szoba, avagy a történelem női átsajátítása, Pannon tükör 1912/április-május, 73-78.

Bibliai (inter)textusok mint politikai (és mainstream) diskurzusok megerősítői a modernitás bestseller írónőinek (Erdős Renée, Tormay Cécile, Földes Jolán, Mollináry Gizella stb.) műveiben = Lét és önértelmezés a Biblia tükrében, szerk. NAGY Márton Károly, PAFKÓ Tamás, PÁLI NAGY Veronika, (Arianna Könyvek 5.)

Horthy és a többiek, Népszava, 2014. április 12.

"Pancho! Pancho!" Népszava, 2014. május 14.

Ki nekünk Tormay Cécile?, Népszava, 2014.április 19.

Miként tanítható Wass Albert? Népszava, 2014. május 31.

Nemiség, Batthyány, Tormay, [Tormay Cécile különös vonzódásai] Népszava 2014.október 14.